Sözleşme Damga Vergisi Hesaplama

Sözleşme damga vergisi hesaplama için tek bir değere ihtiyaç duyarız. Bu değer sözleşme tutarıdır. Sözleşmenizin aylık tutarı 1.000 TL ve 12 aylık bir sözleşme ise sözleşme tutarınızı 12.000 TL olarak girmeniz gerekmektedir.

Sözleşme Damga Vergisi Nedir?

Sözleşme damga vergisi, kişiler ile kişiler, kişiler ile şirketler veya şirketler ile şirketler arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen sözleşmelerden alınan vergidir.

Sözleşme Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Sözleşme tutarınızı binde 9,48 ile çarparak hesaplayabilirsiniz. Sözleşmenizde damga vergisi yarıya yarıya ödeneceği belirtilmişse bu tutarın yarısını ödemeniz gerekir.

Damga Vergisi Kanunu Esasları

Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan başında damga vergisi gelmektedir. 01.10.1964 tarihinde yürürlüğe giren 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile damga vergisinin konusu, mükellefi, hesaplaması, ödeme şekilleri ve cezai hükümleri düzenlenmiş, sözleşmelerde ve diğer kağıtlarda geçerli olan vergi tutarları ve oranları kanunun ekinde belirtilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu gereğince damga vergisine tabi olan sözleşmeler üzerinden damga vergisi alınmasında uygulanan esaslar şu şekildedir:

  • Sözleşmeleri imzalayanlar damga vergisi ödemekle mükelleftir.
  • Sözleşmeler üzerinden alınacak damga vergisi oranı binde 9,48’dir.
  • Aynı sözleşmede birbirinden tamamen ayrı birden fazla işlem bulunması halinde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.
  • Bir sözleşmede bulunan birden fazla işlem birbirine bağlı ve bir asıldan doğma olduğu takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden alınır.
  • Bir ay içinde düzenlenen sözleşmelerin vergisi sürekli mükellefiyete tabi olanlar tarafından ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyannameyle bildirilir. Beyan edilen vergi aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar vergi dairesine ödenir.
  • Sürekli mükellefiyetin gerekli olmadığı hallerde sözleşmelerin düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Diğer hesaplama araçlarımızı inceleyebilir ve kar marjı hesaplama ‘yı kullanabilirsiniz.