2020 Mart Ayı Vergi Takvimi Açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020 yılının Mart ayına ait vergi takvimini açıkladı. Mart ayına ait vergi takviminin detaylarını sizler için yazının devamında derledik.

1 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

● 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

2 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

● Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

● Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

● Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

● Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

● Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

10 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

● 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi

25 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

31 Mart 2020 Vergi Ödemeleri

● 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

● Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

● 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

● 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

● Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

Tüm yıla ait vergi takvimine erişmek için: 2020 Vergi TakvimiBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir