Kar Marjı Hesaplama

Kar marjı hesaplama için iki değere ihtiyaç duyarız. Birincisi ürün,servis ve hizmetinizin maliyeti. İkincisi ürün, servis ve hizmetinizin satış tutarı. Bu değerleri aşağıdaki alana girerek hesaplama yapabilirsiniz.

Kar Marjı Nedir?

Ürün, servis, hizmet satışından elde edilen gelir ile maliyet arasındaki farkın, elde edilen gelire oranıdır.

Kar marjı açıklamasının tam olarak anlaşılması için birkaç teriminde açıklamasını yapmakta fayda var.

Kar Marjı = Ürün, servis, hizmet satışından elde edilen gelir ile maliyet arasındaki farkın, elde edilen gelire oranıdır.

Kar Tutarı = Ürün, hizmet veya servisinizin satış fiyatı ile maliyeti arasındaki tutardır.

Kar Oranı = Ürün, hizmet veya servisinizin satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farkın maliyete oranıdır.

Brüt Marj = Ürün, hizmet veya servislerinizi satarken yaptığımız masrafları düşmeden hesaplanan değerdir.

Net Marj = Ürün, hizmet veya servislerinizi sattıktan sonra ve tüm masraflarınız düşüldükten sonra kalan kar tutarını toplam ciroya bölerek elde edilen orandır.

Kar Marjı Nasıl Hesaplanır?

Kar marjı hesaplama gelirden, maliyet tutarının çıkarılmasıyla elde edilen brüt kar tutarının gelire bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Kar marjı ile kar oranı çok fazla karıştırılmaktadır. Bu nedenle aşağıda bir örnekle açıklamak isteriz.

Örneğin; 100 TL maliyeti olan bir ürününüzü 200 TL’ye satıyorsunuz. Bu durumda kar marjınız %50 olur. Kar oranınız %100’dür.

Kar Marjı Formülü

Kar marjı hesaplama formülü şu şekildedir. Satış fiyatından alış fiyatı çıkarılır. Çıkan rakam satış fiyatına bölümüdür. Elde edilen rakam 100 ile çarpılır.

Kar Marjı (%) = ((Satış Fiyatı – Alış Fiyatı) / Satış Fiyatı) x 100

Not: Şirket Sahibi olduğumuz için bu sayfada yer alan tüm veriler KDV hariç değer üzerine kurulmuştur.

Diğer hesaplama aracımız sözleşme damga vergisi hesaplama ‘yı kullanabilirsiniz. Damga vergisi mevzuatına buradan erişebilirsiniz.